Обслужваме корпоративни клиенти на територията на цялата страна.
Гарантираме за ефективността на обработките.Програмите за контрол на вредителите се осъществяват съгласно изискванията и под контрола на БАБХ и РЗИ.
Работим само с абонамент и не извършваме еднократни обработки.


Извършваме следните ДДД услуги:
* Цялостна Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.
* Програми за контрол на вредителите съобразени с конкретните условия и нужди на обекта.
* Консултантска дейност по приложението на съвременните методи и средства за ДДД.
* Комплексна обработка на всички видове обекти, включително внедрилите НАССР и GMP системи.
* Обработки по обществени поръчки и други.

При обработките срещу инсекти използваме единствено биоцидни препарати производство на BAYER.